Retourneren

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn waren die kunnen bederven binnen de bedenktermijn (bijv. dennennaalden).

Om onze kwaliteit te garanderen geeft Dennennaalden.nl u een versgarantie van 10 dagen. Dit betekend dat onze producten minimaal 10 dagen vers blijven. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neem dan contact met ons op via info@dennennaalden.nl

Retourneren van dennennaalden is in beginsel niet mogelijk, tenzij daarover overleg is gepleegd met Dennennaalden.nl.